Akcjonariusze WXF (WARIMPEX) zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję z zysku bilansowego w wysokości 16,56 mln euro, wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., poinformowała spółka.

"Na 32. zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2018 r., podjęto decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję z zysku bilansowego w wysokości 16 565 193,77 euro, wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 r., oraz o przeniesieniu pozostałego salda  na nowy rachunek. Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia z 14 czerwca 2018 r. wypłata ta zostanie dokonana zgodnie z austriackim prawem podatkowym jako zwrot depozytu zgodnie z art. 4 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym" - czytamy w komunikacie.

Dywidenda będzie płatna 22 czerwca 2018 r. Akcje Warimpex Finanz - und Beteiligungs Aktiengesellschaft będą przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu oraz na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 20 czerwca 2018 r., podano także.

Decydującym dniem dla portfela inwestycyjnego do otrzymania wypłaty dywidendy jest 21 czerwca 2018 r.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.