Spółka ABA (ABADONRE) dokonała przydziału 15 tys. obligacji na okaziciela serii 013 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł.

"Podstawowe parametry obligacji: wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł, wielkość emisji: 15 000 obligacji, cena emisyjna jednej obligacji: 980 zł, termin wykupu - 30 czerwca 2021 r., obligacje zostaną wykupione poprzez wypłatę kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji powiększonej o naliczone odsetki, okres odsetkowy: 3 miesięczny, oprocentowanie: stałe na poziomie 5% w stosunku rocznym, cel emisji: nie został określony" – czytamy w komunikacie.

Obligacje są zabezpieczone. Abadon ma prawo dokonać przedterminowego wykupu wszystkich lub części obligacji na własne żądanie. Spółka nie planuje wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu, podano także.

Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, w tym akwizycje nieruchomości, usługi architektoniczne, generalne wykonawstwo, ogólnokrajowy handel materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży oraz komercjalizacji, usługi wykańczania mieszkań pod klucz oraz facility management, usługi księgowo-rachunkowe, controling finansowy oraz obsługę marketingowo-reklamową.