FER (FERRUM) złożyło zapis dotyczący sprzedaży wszystkich posiadanych akcji własnych w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Watchet po cenie 4,39 zł za jedną akcję, podała spółka.

"Emitent jest właścicielem 1 386 386 akcji własnych stanowiących 2,39% kapitału zakładowego emitenta, uprawniających do wykonywania 2,39% głosów na walnym zgromadzeniu, przy czym akcje własne podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 KSH. Posiadane akcje własne zostały nabyte w wykonaniu dwóch programów skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Środki pieniężne pozyskane ze sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego, podano także.

11 czerwca spółka podała, że ocenia, iż cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet nie odpowiada wartości godziwej spółki, jednak jest ona z premią do średnich notowań spółki z ostatnich 3 i 6 miesięcy poprzedzających wezwanie. Jednocześnie zarząd ocenił, że wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na działalność spółki i nie wykluczył odpowiedzi na nie. 

Pod koniec maja Watchet ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 19 792 817 akcji Ferrum, uprawniających do ok. 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.