Grupa MCR (MERCOR) pozyskała zamówienia o łącznej wartości około 33,1 mln zł w czerwcu 2018 r. wobec 31,6 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 5% r/r, podała spółka. W I kw. roku obrotowego 2018/2019 (od 1 kwietnia do 30 czerwca) grupa pozyskała zamówienia o wartości 98,4 mln zł wobec 80,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 22% r/r.

"22-procentowy wzrost wartości kontraktów w I kwartale roku 2018/2019 uzyskaliśmy mimo bardzo wysokiej zeszłorocznej bazy. Sprzedaż grupy rośnie dwucyfrowo, w roku obrotowym 2016/17 wzrosła o 16%, po trzech kwartałach 2017/18 o 25%. Jesteśmy coraz mocniej obecni za granicą, nie tylko w krajach, w których działają nasze spółki zależne, ale także na rynkach, takich jak: Beneluks, Anglia czy Skandynawia. Chcemy wzmacniać naszą obecność na tych rynkach" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

"Widzimy także dobre perspektywy rozwoju w Polsce mimo strukturalnych problemów branży budowlanej - ze względu na naszą specyfikę działalności na problemy te jesteśmy bowiem w dużym stopniu odporni. Mercor jest spółką produkcyjną z ekspozycją na rynek budowlany" - dodał prezes. 

Spółka podkreśliła, że wyższy poziom zamówień we wszystkich głównych pionach produktowych to przede wszystkim efekt przeprowadzonych inwestycji w produkcję i innowacyjne produkty.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.