Akcjonariusze Ronsona zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 14 września, m.in. o przeniesieniu siedziby spółki z Holandii do Polski oraz wypłacie na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 9,84 mln zł (tj. 0,06 zł na akcję), wynika z zawiadomienia spółki.

3 lipca br. Ronson Development, przy poparciu rady nadzorczej, podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia siedziby z Holandii do Polski. Według spółki przeniesienie siedziby do Polski to naturalny krok dla Ronsona. Jego działalność operacyjna koncentruje się bowiem wyłącznie na polskim rynku – to tu realizuje wszystkie swoje inwestycje, jego główne biuro mieści się w Warszawie, a także akcje i obligacje spółki notowane są w Warszawie, podał wtedy RON (RONSON).

Przeniesienie siedziby z Holandii do Polski pozwoli też znacząco ograniczyć wydatki administracyjne. Ronson szacuje, że roczne oszczędności z tego tytułu mogą wynieść około 200 tys. euro.

Wcześniej w ramach procesu przeniesienia siedziby do Polski spółka została przekształcona w spółkę europejską (societas europaea), a jej nazwa zmieniona z Ronson Europe N.V. na Ronson Development SE.

11 lipca zarząd Ronson Development zaproponował radzie nadzorczej oraz nadzwyczajnemu zgromadzeniu akcjonariuszy podział zysku z rezerwy pomiędzy akcjonariuszy (dywidendę) w kwocie 9 840 649 zł, opowiadającą kwocie 0,06 zł na jedną akcję.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.