Ursus zawarł z Agricultural Bank of Sudan, państwowym sudańskim bankiem wyspecjalizowanym w zakresie finansowania projektów z zakresu rolnictwa, porozumienie o ustanowieniu strategicznej współpracy zmierzającej do uruchomienia na terytorium Sudanu produkcji ciągników i maszyn rolniczych URS (URSUS) oraz do utworzenia na terenie całego kraju sieci centrów serwisowych, podała spółka.

"Zawarte porozumienie jest dokumentem wstępnym, w którym strony zobowiązały się zakończyć proces negocjacyjny w najbliższym możliwym czasie oraz zawrzeć stosowną umowę o współpracy" - czytamy w komunikacie.

Dzięki podjętym działaniom, Ursus zyska możliwość wejścia na rynek sudański, co stanowić będzie kolejny krok w ekspansji zagranicznej spółki, podsumowano.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.