Ronson odnotował 6,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,12 mln zł wobec 1,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży RON (RONSON) sięgnęły 90 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 36,06 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 10,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 170,21 mln zł w porównaniu z 146,19 mln zł rok wcześniej. 

"Przychody Ronson Development rozpoznane w pierwszym półroczu 2018 r. przekroczyły 170 mln zł, czyli były o ponad 16% większe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Uwzględniając wartość lokali przekazanych klientom w projekcie joint venture City Link I, całkowite przychody za sześć miesięcy tego roku sięgnęły 194 mln zł, co oznacza wzrost o 35% r/r" - czytamy w komunikacie.

W I półroczu br. Ronson przekazał klientom klucze łącznie do 517 lokali, o 39% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (371 lokali). 64 z 517 przekazanych lokali dotyczyło projektu City Link I, w którym Spółka ma 50-procentowy udział.

"Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2018 r. wyniósł 27,6 mln zł, czyli o około 12% więcej w porównaniu z 24,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży w pierwszej połowie 2017 r. Całkowity wynik ekonomiczny (uwzględniając 100% zysku brutto z projektu City Link I) wyniósł 33,6 mln zł" - czytamy dalej.

Średnia marża brutto na inwestycjach mieszkaniowych przekazanych klientom w okresie od stycznia do czerwca br. (uwzględniając projekt City Link I) wyniosła 17,3% wobec 15% przed rokiem, podano także.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.