Akcjonariusze Mercora zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 7,99 mln zł na dywidendę, czyli wypłacie w kwocie 0,51 zł na akcję, podała spółka.

"1) Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 7 985 852,85 zł.
2) Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 15 658 535.
3) Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,51 zł.
4) Dzień dywidendy został ustalony na 26 lipca 2016 roku.
5) Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 9 sierpnia 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Mercor miał 8,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w roku obrotowym 2015/16 wobec 9,53 mln zł rok wcześniej przy przychodach 231,73 mln zł wobec 206,38 w 2014/15 r.

Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 6,66 mln zł w roku obrotowym 2015/16 wobec 6,79 mln zł rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 10,42 mln zł wobec 4,52 mln zł rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.