ATT (GRUPAAZOTY) zamierza wypłacić dywidendę z zysku za 2018 rok, zgodnie z polityką dywidendową, poinformował prezes Wojciech Wardacki.

"Wolą spółki jest wypłata dywidendy, ale decyzję będziemy podejmować w przyszłym roku po ocenie warunków rynkowych i wyników. W polityce dywidendowej mamy ustalone ramy i na pewno w nich będziemy się poruszać"- powiedział Wardacki podczas konferencji prasowej. 

Dodał, że ewentualna wypłata dywidendy będzie korzystna z punktu widzenia notowań grupy, ponieważ dla wielu inwestorów czy funduszy to poważny argument za inwestycją w spółkę. 

Aktualizacja strategii na lata 2013-2020 w obszarze strategii finansowej, przyjęta w maju 2017 roku zakłada do 60% stopy wypłaty dywidendy. 

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.