Zdaniem zespołu DM mBanku szczyt umorzeń jednostek z krajowych funduszy akcyjnych mamy już za sobą, a „kto miał sprzedać jednostki już to zrobił”. W związku z tym, ten czynnik będzie w najbliższym czasie odgrywał mniejszą (negatywną) rolę niż jeszcze we wrześniu i październiku, a zachowanie głównych indeksów GPW ma zdeterminować światowy (pozytywny) trend. Warszawskiej giełdzie ma pomagać też lepsze postrzeganie sektora energetycznego związane ze wzrostem cen energii. W listopadzie analitycy nie stawiają jednak wyłącznie na tę branżę.

Wyższe zalecenia otrzymało bowiem aż 10 spółek, a etykietę „kupuj” 11 przedsiębiorstw. Zmiany rekomendacji są jednak częściowo związane z mocnym wyprzedaniem rynku, gdyż wyceny większości analizowanych spółek nie zostały podwyższone. I tu są jednak wyjątki.

Jednym z nich jest KER (KERNEL), którego cena docelowa akcji wzrosła z 59,18 zł do 60,85 zł, a zalecenie zostało utrzymane na „kupuj”. Analitycy zwrócili uwagę na m.in. przełamie spadkowego trendu w wynikach (oczyszczonych) oraz optymistyczne prognozy na 2019 r. przedstawione przez zarząd.

„Szacunkowe zbiory podstawowych zbóż z hektara w Grupie Kernel są wyraźnie lepsze niż oczekiwaliśmy dla kukurydzy i słonecznika, co przełoży się zdaniem spółki na poprawę EBITDA segmentu rolnego do 160 mln USD (…) W krótkim terminie czynnikiem wspierającym notowania są informacje o zakupie akcji przez Prezesa Zarządu za prawie 7 mln PLN.” – uzasadnia Jakub Szkopek

Wszystkim pozostałym listopadowym rekomendacjom opatrzonym jako „kupuj” utrzymano dotychczasowe ceny docelowa lub nawet je obniżono. Nie oznacza to jednak braku okazji inwestycyjnych. Dobrym przykładem mogą być tutaj spółki chemiczne, CIE (CIECH) i ATT (GRUPAAZOTY), które mimo ścięcia wycen, mogą zdaniem analityków przynieść stopy zwrotu rzędu odpowiednio 81% i 31%. Poprawa sentymentu na zdołowanych notowaniach tych spółek może być możliwa dzięki wzrostom cen sody (Ciech) i mocznika w połączeniu z korektą cen gazu i certyfikatów CO2 (Grupa Azoty).

Zespół DM mBanku sugeruje zwrócić także uwagę na szeroko rozumiany sektora finansowy i zaleca zakup zarówno akcji banków (ING (INGBSK), PKO (PKOBP), SPL (SANPL)), ubezpieczycieli (PZU), jak i TFI (SKH (SKARBIEC)).

„Uważamy, że sektora bankowy ma jeszcze przed sobą najlepsze wyniki w tym roku. W 3Q’18 sektor ponownie może zaskoczyć wolumenami kredytowymi oraz wzrostem marży odsetkowej. (…) Wyniki oraz prognozy banków, które dotychczas zaraportowały nie dają nam argumentów do zmiany naszego pozytywnego myślenia” – wyjaśniają

Najwyższy zwrot z inwestycji spośród spółek z branży może przynieść jednak SKH (SKARBIEC). Nawet po obniżeniu ceny docelowej (w związku zapwiedzią obniżenia opłaty stałej przez MF i wolniejszego wzrostu rynku) do 31,02 zł potencjał wzrostu to niemal 43%.

Zdaniem analityków na korzyść tego TFI przemawiają rozpoczęcie współpracy z Trigon TFI, brak planów regulacyjnych dotyczących opłaty zmiennej oraz sowita dywidenda, która ich zdaniem wyniesie w najbliższych latach ponad 15%. Zgodnie z przedstawionym szacunkiem aktywa pod zażądaniem Skarbiec mają rosnąc 10,5% rocznie przy 7% wzrośnie rynku, a całkowity udział wzrosnąć do 3,1% w 2026 r. z 2,6% obecnie.

Pełna lista zmian rekomendacji w Przeglądzie Miesięcznym DM mBanku z 5 listopada:

Powyższy tekst jest skrótem z raportu „Przegląd miesięczny: listopad 2018" po raz pierwszy opublikowanego 5.11.2018 r. o godzinie 08:58. Skrócona wersja raportu, zawierająca inne informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, jest dostępna na stronie Domu Maklerskiego mBanku, pod adresem http://www.mdm.pl/ds-server/33000?ticketSource=ui-pub