Grupa PKN (PKNORLEN) zanotowała wzrost sprzedaży w segmencie asfaltowym o 6% r/r w okresie I-III kwartał 2018 r., poinformowała spółka.

Orlen Asfalt wspólnie ze swoim oddziałem w Czechach i z Orlen Lietuva sprzedał w ubiegłym roku łącznie 1,4 mln ton lepiszcza do budowy nawierzchni drogowych. Obecne wyniki sprzedaży pokazują, że spółka może ustanowić nowy rekord, podkreślono.

"Jesteśmy świadkami wzmożonych inwestycji w sektorze drogowym. Naszym celem jest zaspokojenie popytu na asfalt na krajowym rynku. Konsekwentnie realizujemy nasze plany sprzedażowe, a ponieważ koniunktura jest bardzo korzystna, mamy nadzieję, że wszystkie te elementy przełożą się na bardzo dobre wyniki na koniec roku" - powiedział prezes Orlenu Asfalt Marek Pietrzak, cytowany w komunikacie.   

Tegoroczna sprzedaż Orlen Asfalt to najlepszy wynik na polskim rynku od lat 2011-2012, czyli okresu wzmożonego popytu na asfalt, stymulowanego historyczną ilością inwestycji infrastrukturalnych związanych z organizacją piłkarskich Mistrzostw Europy. Wzrost sprzedaży zanotowały również  asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA - grupa produktów o najlepszych właściwościach funkcjonalnych ze wszystkich dostępnych obecnie asfaltów, podano także.

"Od kilku lat informujemy i edukujemy zarówno inwestorów, jak i projektantów dróg o doskonałych właściwościach asfaltów wysokomodyfikowanych oraz korzyściach ich zastosowania w  nawierzchniach drogowych. Rosnąca sprzedaż pokazuje, że robimy to skutecznie, a nasi klienci doceniają jakość i zalety technologii naszych produktów" - powiedział członek zarządu Orlen Asfalt Maciej Jankiewicz, także cytowany w komunikacie.

Segment asfaltowy Orlenu jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza bitumicznego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni asfaltowych. Oferta czyli asfalty: drogowe, modyfikowane ORBITON, wysokomodyfikowane ORBITON HiMA, wielorodzajowe i przemysłowe produkowane są w Płocku i Trzebini (Polska), Pardubicach i Litvinovie (Czechy) oraz Możejkach (Litwa).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.