Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała z Accolade PL XI umowę na budowę hal magazynowych wraz z budynkami biurowymi i infrastrukturą w ramach inwestycji o nazwie "Panattoni Park Kielce w Kielcach – etap II" za ryczałtowo 6,52 mln euro netto, podał PBX (PEKABEX).

"Strony wskazały termin 15 marca 2019 r. jako dzień zakończenia robót, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania 1 [budowa hali magazynowej C1] oraz termin 11 kwietnia 2019 r. jako dzień zakończenia robót, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania 2 [budowa hali C2]" - czytamy w komunikacie.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.