Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: APL (AMPLI), BDL (BUDOPOL), CTC (CALATRAVA), CCE (CCENERGY), IDE (IDEON), IDG (INDYGO), LRK (LARK), 06N (06MAGNA), REG (REGNON), WLB (WILBO) i ZRE (ZREMB), podała Giełda.

Obrót akcjami spółek został zawieszony ze względu na zakwalifikowanie ich po raz kolejny do Listy Alertów oraz brak podjęcia przez spółki odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości, podano w komunikatach.

Obrót akcjami spółek został zawieszony od 2 stycznia do 29 marca. W przypadku Budopolu Wrocław, Calatrava Capital, Indygotech Minerals, Lark.pl i Wilbo GPW zastrzegła sobie możliwość przedłużenia tego okresu w formie zawieszenia na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego.