Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INL (INTROL) zdecydowało 7.01.2019 r. o podwyższeniu kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie zakupu akcji własnych. Aktualnie spółka może przeznaczyć na ten cel do 8 mln zł. Skup ma być przeprowadzony do 31.12.2021 r.

"Po uwzględnieniu zmian kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, wynikających ze sfinansowania z tegoż kapitału nabycia 500.000 sztuk akcji własnych oraz zwiększenia (...), przedmiotowy kapitał wynosi na dzień dzisiejszy 8.000.000 zł" - czytamy w treści uchwał

Środki mogące zostać przeznaczone na skup akcji własnych zostały więc zwiększone o dodatkowe 1,276 mln zł. To część kapitału rezerwowego, pierwotnie przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.