Akcjonariusz Famuru, TDJ Equity I sp. z o.o., który 8.01.2019 r. rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu, poinformował o jego zakończeniu. W ramach ABB sprzedał 57 476 321 akcji FMF (FAMUR) po 4,8 zł za akcję, stanowiących 10% jej kapitału zakładowego. 

„W ramach procedury ABB:

1. Cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej ustalona została na poziomie 4,80 PLN,

2. Liczba Akcji Sprzedawanych ustalona została na poziomie 57.476.321, co stanowi 10,0% w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,0% ogólnej liczby głosów w Spółce.” – czytamy w komunikacie