Zarząd KRU (KRUK) poinformował o podjęciu uchwały dotyczącej emisji obligacji serii AG2. Spółka zaoferuje nie więcej niż 250 000 niezabezpieczonych obligacji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,50 punktu procentowego.

Spółka wykupi obligacje serii AG2 6.02.2024 r. Kruk będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji.