Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzą Ursus Bus oraz Przedsiębiorstwo Filialne "Zakład samochodowy Nr 1" Publiczna SA "Kompania Samochodowa Bogdan Motors" zostało wybrane w przetargu na dostawę 11 autobusów do Gminy Miasta Szczecin. Wartość umowy to 38,29 mln zł.

Przedmiotem umowy są niskopodłogowe, zeroemisyjne, jednoczłonowe autobusy z napędem elektrycznym. Umowa obejmuje także udzielenie gwarancji, dostarczenie oprogramowania, wyposażenia, kompletu urządzeń diagnostycznych wraz z oprogramowaniem, ładowarek mobilnych i dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie szkoleń.

„Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w I kwartale 2020 roku. Wartość umowy wynosi 38.289.900 zł brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto i zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.” – czytamy w komunikacie