DOM (DOMDEV) zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 100 tys. zł do 25,07 mln zł w drodze emisji 100 tys. akcji serii Z. Cena emisyjna nowych akcji została ustalona na 35 zł.

Emisja jest związana z realizacją Programu IV Opcji Menedżerskich.

„Celem emisji akcji serii „Z” w ramach kapitału docelowego jest umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego (...)” – czytamy w uchwale