Zarząd DKR (DEKTRA) zamierza rekomendować wypłacenie w 2019 r. dywidendy w wysokości 938 400 zł, co stanowi 0,85 zł na akcję. Środki na wypłatę dywidendy mają pochodzić z zysku za rok 2018 oraz z kapitału zapasowego spółki.

Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda równa 1,3 zł na akcję. Więcej informacji o dywidendach Dektry znajduje się na dywidendowym profilu spółki.