Zarząd spółki Ultimate Games poinformował o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 230 tys. akcji serii F w ramach której ULG (ULTGAMES) pozyskała ok. 3 mln zł.

Nowe akcje zostały objęte przez trzy osoby będące dotychczasowymi akcjonariuszami spółki: prezesa zarządu Mateusza Zawadzkiego, przewodniczącego rady nadzorczej Jakuba Trzebińskiego oraz Aleksego Uchańskiego.

Środki z emisji mają zostać przeznaczone na dalszy rozwój spółki.

„Zarząd Spółki informuje, że obecnie pracuje nad produkcją i dystrybucją ponad 50 gier do wydania tylko w 2019 r., a pozyskane finansowanie pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój Emitenta i zwiększenie skali działalności.” – czytamy w komunikacie

Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie akcji serii F do ASO na rynku NewConnect i następnie przeniesienie tych akcji na rynek regulowany GPW.