Podczas prezentacji wstępnych wyników za 2018 r. władze SPL (SANPL) odniosły się do możliwości wypłaty w formie dywidendy zysków zatrzymanych za lata 2016 i 2017.

Zdaniem spółki wymogi KNF zostały spełnione, a niepodzielone zyski powinny, zgodnie z polityką dywidendy, trafić do akcjonariuszy. Mowa o 25% zysku z 2016 r., czyli ok. 500 mln zł oraz połowie wyniku z 2017 r. czyli nieco poniżej 1 mld zł.

Spółka nie uzyskała jeszcze zgody regulatora, zarząd nie przedstawił też konkretnej rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy.