Polska Grupa Górnicza (PGG) wybrała oferty Famuru na dostawę nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego, podała spółka.

Dwa zadania do realizacji w latach 2019-2020 w KWK ROW wyceniono na 75,95 mln zł netto, a dwa zadania dla KWK Piast-Ziemowit mają wartość 65,56 mln zł netto. Łączna wartość kontraktów to około 6-7% rocznych przychodów FMF (FAMUR).  

„Emitent informuje również, że pozostali uczestnicy postępowania przetargowego mogą złożyć odwołania od wyboru oferty Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa.” – czytamy w komunikacie.