Zgodnie z szacunkowymi danymi, PLX (PLASTBOX) odnotował w 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 171 193 tys. zł oraz skonsolidowany zysk netto równy 1 596 tys. zł.

Dane jednostkowe w tym okresie wyniosły odpowiednio 147 486 tys. zł w przypadku przychodów i 82 tys. zł dla zysku netto.

„Na zmniejszenie zysku Spółki i Grupy w stosunku do 2017 r. wpływ miały wysokie koszty zakupu surowców (polipropylenu i polietylenu) i koszty zatrudnienia. Wynik Spółki i Grupy obciążyły również koszty inwestycji i remontów niezbędnych do uzyskania certyfikatu BRC oraz koszty związane z przejęciem spółek Stark Partner Sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości Sp. z o.o.” – czytamy w komunikacie