Jak podano w Dzienniku Gazecie Prawnej, spółka PDZ (PRAIRIE) poinformowała premiera i prezydenta o złożeniu pozwu przeciwko Polsce w międzynarodowym arbitrażu.

Pozew dotyczy utrudniania budowy kopalń: Jan Karski na Lubelszczyźnie i Dębieńsko na Śląsku. Pierwsza z kopalń leży w sąsiedztwie LWB (BOGDANKA), druga niedaleko kopalni Knurów-Szczygłowice JSW.

Podstawą do złożenia pozwu jest BIT, czyli dwustronna umowa o wzajemnej ochronie inwestycji. Władze Prairie Mining groziły arbitrażem już w kwietniu ubiegłego roku, kiedy stracili wyłączność na ubieganie się o koncesję dla kopalni Jan Karski.

Pełna treść wiadomości na łamach DGP: Australijczycy stracili cierpliwość. Prairie Mining pozwała Polskę i domaga się milionów