W styczniu 2019 roku LAB (LABOPRINT) odnotował przychody ze sprzedaży netto na poziomie 4 958 tys. zł. W porównaniu do stycznia poprzedniego roku, oznacza to wzrost o 1,9% r/r.

„Począwszy od stycznia 2019 roku Emitent zaprzestaje raportowania przychodów osiąganych w segmentach cyfrowej produkcji etykiet oraz standów i opakowań z tektury, gdyż segmenty te - z punktu widzenia Emitenta - przestały stanowić nowe segmenty biznesowe.” – dodano w komunikacie