TPE (TAURONPE) poinformował o zakończeniu analiz testów na utratę wartości aktywów w grupie. Jak podano, nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 466,5 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 377,9 mln zł.

Wpływ na zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych miały przede wszystkim:

  • „rozstrzygnięcie trzech aukcji głównych rynku mocy na lata dostaw 2021-2023;
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii, które dla jednostek wytwórczych niespełniających określonych kryteriów emisyjności w zakresie CO2 przewiduje wyłączenie wsparcia w formie płatności z rynku mocy;
  • wzrost opłacalności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do generacji konwencjonalnej (efekt wzrostu rynkowych cen energii oraz zielonych certyfikatów);
  • wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2.” – wymieniono w komunikacie

W przypadku sprawozdania jednostkowego nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wynosi 1 466 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto wyniesie 1 466 mln zł.