Zarząd spółki Wealth Bay poinformował o złożeniu do Sądu Rejonowego w Łodzi wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

„W dniu wczorajszym tj. 18 lutego 2019r. spółka WBY (WBAY) została zaskoczona informacją o wydaniu postanowienia przez Sąd w Łodzi o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego spółki Moderndach (…) umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego spółki Moderndach sp. z o.o. w restrukturyzacji, spowoduje brak realnych szans na odzyskanie kluczowych należności spółki Wealth Bay S.A. i jednocześnie przekreśli możliwość wznowienia działalności operacyjnej w ramach dostaw drewna przez Emitenta. W tej sytuacji spółka nie będzie miała możliwości spłaty swoich zobowiązań, czy prowadzenia swojej działalności.” – czytamy w komunikacie