mBank otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego indywidualne zalecenie dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku netto wypracowanego w 2018 r.

W komunikacie podano, że na koniec 2018 r. MBK (MBANK) spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości 75% zysku netto wypracowanego w 2018 r. Jednak z uwagi na istotny portfel walutowy, dodano dodatkowe wymogi.

„Po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego przez Bank istotnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych dokonano korekty stopy wypłaty dywidendy o 80 p.p. W konsekwencji stopa dywidendy po zastosowaniu dodatkowych kryteriów wynosi 0%.” – czytamy w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Banku trafiła dywidenda w wysokości 5,15 zł na akcję. Była to pierwsza wypłata po trzyletniej przerwie. Więcej informacji na temat dywidend mBanku znajduje się na profilu dywidendowym spółki.