Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży LBW (LUBAWA) wyniósł w 2018 r. 239,57 mln zł wobec 230,8 mln zł odnotowanych rok wcześniej. Według wstępnych danych, skonsolidowany zysk netto był w ubiegłym roku równy 5,87 mln zł, o 153% więcej niż w 2017 r. kiedy spółka wypracowała 2,32 mln zł.

Na poziomie jednostkowym sprzedaż spółki wzrosła o 19% r/r do 52,76 mln zł. Jednostkowy szacunkowy zysk netto był równy 1,39 mln zł wobec 3,03 mln zł straty w roku poprzednim.

„Wpływ na poprawę wyników finansowych Grupy Lubawa w 2018 r. miała znaczna poprawa wyników segmentu specjalistycznego, w tym głównie wyników Lubawa S.A. Jednostkowe wyniki Emitenta były rezultatem wyższej wartości sprzedaży oraz korzystniejszej, w porównaniu do 2017 r., struktury przychodów. Wynik niższy od zeszłorocznego wykazał natomiast segment tkanin, głównie za sprawą wyższych kosztów produkcji i mniej korzystnej struktury sprzedaży.” – czytamy w komunikacie