Oferta złożona przez konsorcjum TOR (TORPOL) została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie robót budowlanych na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski w ramach projektu "Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk".

Cena złożonej oferty wynosi ok. 932,9 mln zł brutto (ok 758 mln zł netto). Kwota przekracza środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji, które wynoszą ok. 547,6 mln zł brutto.

Szacunkowy udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz w wynagrodzeniu wynosi ok. 40%.