PKP Polskie Linie Kolejowe oceniły ofertę konsorcjum TOR (TORPOL) jako najkorzystniejszą w przetargu dotyczącym poprawy infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk: „Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach projektu: "Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk".

Wartość złożonej oferty to ok. 391,9 mln zł netto (482,0 mln zł brutto). Udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz w wynagrodzeniu wynosi 70%.

„Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi całkowita cena brutto za realizację (waga 80 %), termin realizacji (waga 10 %), dostawa materiałów strategicznych (waga 5 %) oraz przewóz blokowy rozjazdów i ich zabudowa (waga 5 %). Termin realizacji Inwestycji został określony na 30 miesięcy od daty rozpoczęcia Inwestycji.” – czytamy w komunikacie