HLD (HOLLYWOOD) - największa sieć pralni przemysłowych w Polsce – zamierza wykorzystać rynkowe szanse i przyspieszyć ekspansję rynkową, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W tym celu chce przeprowadzić emisję akcji, zapewniającą również optymalizację struktury finansowania.

Jesteśmy obecni we wszystkich głównych segmentach rynku, tzn. obsługujemy placówki medyczne, rynek HoReCa oraz przemysł. Rośniemy w Polsce, znacząco zwiększamy przychody na rynku niemieckim. Dynamicznie zwiększamy sprzedaż zaawansowanej usługi wynajmu tekstyliów wraz z ich serwisem, co z jednej strony zapewnia wyższe marże, ale również wymaga dodatkowych źródeł finansowania oraz zaangażowania wyższego kapitału obrotowego – Adam Andrzej Konieczkowski, Prezes Zarządu Hollywood S.A.

- Obecna sytuacja na rynku pracy oraz skokowy wzrost kosztów energii i gazu nie sprzyjają w krótkiej perspektywie całej branży. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie poziom cen za nasze usługi zrekompensuje obserwowany obecnie wzrost kosztów, wynikających z czynników zewnętrznych, niemniej już dzisiaj musimy poprawiać sprawność i efektywność działania Grupy. Służy temu zainicjowany proces konsolidacji oraz działania operacyjne zwiększające wydajność. Grupa Hollywood – jako jeden z wiodących podmiotów w branży, wyróżniający się profesjonalnymi systemami zarządzania, automatyzacją procesów oraz ciągłą optymalizacją operacyjną, jest dobrze przygotowana do wyzwań tego typu i mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych widzi możliwości przyspieszenia długoterminowej ścieżki rozwoju – dodaje Adam Andrzej Konieczkowski, Prezes Zarządu Hollywood S.A.

Akcjonariusze zdecydują podczas zwołanego na 19 kwietnia NWZ o emisji 15 mln akcji po cenie emisyjnej 1 PLN w trybie emisji prywatnej.

Taka forma dokapitalizowania zapewnia szybkość i efektywność ekonomiczną. Co ważne, zaproponowana cena emisyjna jest wyższa niż średni kurs na GPW z ostatnich 6 miesięcy, co sprawia, że emisja ta jest korzystna dla obecnych akcjonariuszy spółki. 15 mln PLN to dla nas istotna kwota, stwarzająca nowe możliwości, w tym w obszarze zrównoważenia planowanych nakładów inwestycyjnych w oparciu o źródła zewnętrzne i wewnętrzne – komentuje Krzysztof Cetnar, Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w Hollywood S.A.

O ile skonsolidowany, zaudytowany raport roczny Spółka opublikuje 30 kwietnia, o tyle już teraz ma czym się pochwalić, jeśli chodzi o trendy wynikowe. O ponad 31% w ujęciu rok do roku, do 12,9 mln PLN, wzrósł w trzech kwartałach 2018 roku wynik EBITDA, a skonsolidowany zysk operacyjny (2,1 mln PLN) był o 306% wyższy rdr. Grupa Hollywood wygenerowała także blisko dwukrotnie wyższe przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, których wartość przekroczyła 9,2 mln PLN. W odróżnieniu od sytuacji z 2017 roku w samym trzecim kwartale 2018 roku wynik operacyjny był już dodatni. Co więcej, o 4 pkt. proc., do 14,5%, wzrosła marża EBITDA.