Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Asbis prognozuje wypracowanie w 2019 r. 8,5 – 10 mln USD zysku netto

Udostępnij

Ogłoszona przez Asbis prognoza wyników finansowych na 2019 r. zakłada osiągnięcie w bieżącym roku przychodów ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,7 mld USD a 1,9 mld USD. Natomiast zysk netto ASB (ASBIS) miałby w 2019 r. wynieść pomiędzy 8,5 mln USD a 10,0 mln USD.

„Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki obejmującej - lecz nie ograniczającej się do - większą koncentrację na sprzedaży w regionach krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększenie dystrybucji produktów innych producentów oraz kontynuację stabilnego biznesu marek własnych prowadzonego w modelu back-to-back.” – czytamy w komunikacie

Wśród założeń dotyczących prognozowanych wyników wymieniono m.in. brak pogorszenia się sytuacji na głównych rynkach w porównaniu do 2018 r. Dotyczy to zarówno poziomu walut, działań konkurencji jak i otoczenia gospodarczego.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+