Wśród projektów uchwał na ZWZ Silvano Fashion Group znajduje się propozycja przeznaczenia na wypłatę dywidendy 7,2 mln EUR z zysku wypracowanego w 2018 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,20 EUR, czyli ok. 0,86 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji SFG (SILVANO) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 7,6%.

Dywidenda miałby zostać wypłacona w dwóch równych ratach. 0,1 EUR trafiłoby do akcjonariuszy 20 maja, a kolejne 0,1 EUR 10 października 2019 r. Dniem ustalenia praw do dywidendy miałby być 17 maja 2019 r.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Silvano Fashion Group również trafiła dywidenda równa 0,2 EUR na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.