Zarząd Immofinanz rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r. w kwocie 0,85 EUR na akcję, czyli około 3,64 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji IIA (IIAAV) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 3,8%.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Immofinanz trafiła dywidenda równa 0,7 EUR na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.