MCR (MERCOR), jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w marcu 2019 roku pozyskała zamówienia o wartości ok. 32,0 mln zł wobec 28,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 13% r/r.

W IV kwartale roku obrotowego 2018/19 (styczeń-marzec 2019) Grupa zdobyła kontrakty o łącznej wartości ok. 84,3 mln zł wobec 79,2 mln zł rok wcześniej (wzrost +6% r/r), co oznacza, że w całym roku obrotowym 2018/19 zamówienia Grupy sięgały: 377,8 mln zł wobec 331,0 mln zł (wzrost +14% r/r).

To 10. kwartał pod rząd gdy Grupa Mercor odnotowała rok do roku wzrosty pozyskanych zamówień. Zrealizowane inwestycje, nowe produkty i dalszy plan rozwoju dają solidne podstawy dokontynuowania tego trendu - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.