Wśród projektów uchwał na ZWZ Seko znajduje się propozycja przeznaczenia na wypłatę dywidendy 4,39 mln zł, czyli 49% wypracowanego w 2018 r. zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,66 zł.

Zarówno pod względem łącznej kwoty dywidendy, jak i wartości na akcję, byłaby to najwyższa dywidenda w historii spółki.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji SEK (SEKO) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 6,4%.

Dywidenda miałby zostać wypłacona 12 czerwca 2019 r. Dniem ustalenia praw do dywidendy miałby być 4 czerwca 2019 r.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Seko trafiła dywidenda równa 0,45 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.