Przychody Braster były w 2018 r. równe 0,87 mln zł, o 118% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. EBIT osiągnął w ubiegłym roku poziom -18,93 mln zł w porównaniu z -24,18 mln zł w 2017 r., a wynik netto wyniósł -19,78 mln zł wobec -24,89 mln zł rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu zarządu BRA (BRASTER) do akcjonariuszy:

Szanowni Akcjonariusze, 
 
Przedstawiamy Państwu raport, który prezentuje wyniki finansowe oraz najważniejsze osiągnięcia BRASTER S.A. w roku 2018.  
 
Dla BRASTER rok 2018 to czas, w którym Spółka intensywnie realizowała założenia przyjętej Strategii Rozwoju Spółki i rozwijała sprzedaż na rynku rodzimym oraz na wyselekcjonowanych rynkach zagranicznych.  
 
Znaczącym sukcesem, jaki miał miejsce w okresie sprawozdawczym, było zakończenie prac nad nowym wyrobem medycznym, którego grupą docelową jest środowisko medyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, Spółka rozszerzyła swoje portfolio produktowe o Urządzenie – „Braster Pro – system profilaktyki raka piersi”. Sprzedaż Urządzenia BRASTER Pro rozpoczęła się 17 sierpnia 2018 roku, a pierwsze opinie płynące z rynku są optymistyczne i pokazują duży potencjał modelu profesjonalnego.  
 
Pozytywny odbiór Urządzenia BRASTER Pro przez środowisko medyczne przełożył się na zawarte przez Spółkę kontrakty z zagranicznymi dystrybutorami m.in. w Bułgarii czy na Ukrainie. Jedną z bardziej znaczących umów była umowa zawarta z firmą Kontrue Technology Co. Ltd z siedzibą w Shenzhen w Chinach. Nawiązanie współpracy z chińskim dystrybutorem to istotny element ekspansji zagranicznej, gdyż otwiera jeden z najważniejszych i największych rynków docelowych dla Spółki.  
 
Kolejnym ważnym obszarem działalności były działania, których celem było budowanie świadomości istnienia Systemu BRASTER w środowisku medycznym oraz jego miejsca w standardowym postępowaniu w diagnostyce raka piersi zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Powyższe działania zaowocowały otrzymaniem od Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej opinii dotyczącej użyteczności systemu Braster Pro, jako uzupełnienia metod diagnostyki piersi w gabinecie lekarskim. Ponadto w roku 2018 Emitent kontynuował realizację badania klinicznego INNOMED do którego zostało zrekrutowanych 3 tys. kobiet. 
 
W mijającym roku udało się także dokonać znaczącej redukcji kosztów operacyjnych oraz rozpoczęto przegląd opcji strategicznych, który zakończył się podpisaniem Warunkowej Umowy Inwestycyjnej z European High Growth Securitization Fund. Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje. Zaangażowania Inwestora, pod warunkiem ziszczenia się przyjętych wstępnych kryteriów, wyniesie do 44 000 000 PLN.  
 
Rok 2019 rozpoczynamy z optymizmem. Wierzymy, że wysiłek włożony w rozwój Urządzenia BRASTER oraz konsekwentnie realizowana strategia Spółki spowoduje, iż Spółka BRASTER będzie znana na całym świecie jako innowacyjna, polska marka dostarczająca wszystkim kobietom rozwiązanie, które zwiększa ich szanse na wykrycie podejrzanych zmian w piersiach i uratowanie życia. 
 
Dziękujemy Akcjonariuszom za okazane zaufanie i zachęcamy do zapoznania się z Raportem za rok 2018. 

Szczegółowe dane finansowe Braster są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.