BoomBit pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich akcji nowej emisji po cenie wynoszącej 19 zł za akcję. Redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych może wynieść nawet 59%. Dodatkowo zostanie sprzedanych 550 tys. akcji oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Oznacza to, że wartość oferty może wynieść do 35,2 mln zł (w tym emisja nowych akcji 24,7 mln zł), a kapitalizacja Spółki w momencie debiutu na GPW może osiągnąć ok. 255 mln zł.

BoomBit, międzynarodowy producent i wydawca gier mobilnych, zakończył procesy budowy księgi popytu i zapisów wśród inwestorów indywidualnych.

- Dzięki dużemu zainteresowaniu ofertą pozyskamy środki, które umożliwią nam rozwój i realizację wszystkich naszych planów prezentowanych w trakcie trwania IPO. Popyt ze strony inwestorów indywidualnych przerósł nasze oczekiwania – pozwoliłby na pokrycie całej emisji nowych akcji po cenie maksymalnej, czyli 35,50 zł za akcję. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ich zaufanie. Ze względu na fakt, iż zależy nam na odpowiednio zbalansowanej strukturze akcjonariatu, w wyniku rozmów z inwestorami instytucjonalnymi podjęliśmy decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 19 zł za akcję – mówi Marcin Olejarz, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu BoomBit S.A.

- IPO BoomBit było pierwszą ofertą publiczną akcji po długiej przerwie. Rynek pozostaje wymagający, a pozytywne nastroje inwestorów indywidualnych nie przekładają się na napływy do funduszy. Jako dotychczasowi akcjonariusze zdecydowaliśmy się na sprzedaż jedynie części istniejących akcji, które chcieliśmy uplasować przy okazji emisji. Wierzymy, że w kolejnych kwartałach osiągane przez nas wyniki pozwolą na zdobycie jeszcze większego zaufania inwestorów i pokazania pełnego potencjału Spółki, co istotnie przełoży się na wzrost jej wartości – dodaje Marcin Olejarz.

Oferta obejmowała 2.820.000 akcji stanowiących 21,01% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania do 14,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Poza określeniem ceny sprzedaży, ustalono również ilość akcji w poszczególnych transzach. Zgodnie z dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 701.500 walorów. Transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałą część akcji nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie 1.148.500 akcji.

Na sprzedaż 550 tys. akcji oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy składa się 275 tys. akcji należących do We Are One Ltd., 137.500 akcji należących do p. Karoliny Szablewskiej-Olejarz oraz 137.500 akcji należących do p. Marcina Olejarza. Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze objęci są 12-miesięcznym lock-upem.

Do obrotu na GPW wprowadzonych ma zostać 7.300.000 akcji. Zgodnie z harmonogramem Oferty, debiut na głównym rynku GPW planowany jest w pierwszej połowie maja br. Oferującym i Doradcą Finansowym jest Vestor Dom Maklerski, Współprowadzącym Księgę Popytu jest Trigon Dom Maklerski, natomiast w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: BM Alior Banku, DM mBanku, DM BOŚ oraz DM BDM.