Zarząd ATM podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności spółki.

„Podczas przeglądu będą rozważane przez Zarząd różne opcje strategiczne w odniesieniu do obszarów biznesowych Emitenta, w szczególności poszukiwanie celów akwizycyjnych, poszukiwanie partnerów do joint venture, poszukiwanie inwestorów strategicznych lub dokonanie transakcji o innej strukturze oraz analiza sposobów wykorzystania ewentualnie pozyskanych aktywów lub środków, jak również brak działań Emitenta związanych z wyżej wymienionymi opcjami” – czytamy w komunikacie

Podano także, że żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały jeszcze podjęte i mogą nie zostać podjęte także w przyszłości.