Zarząd CDRL poinformował o rozpoczęciu program skupu akcji własnych. Spółka może skupić do 96 872 akcji, na nabycie których przeznaczy łącznie do maksymalnie 2 960 160,00 zł.

Celem programu jest umorzenie skupionych akcji, jednak w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem CDL (CDRL), akcje mogą zostać rozdysponowane przez zarząd w inny dopuszczalny prawem sposób.

Program będzie trwał do dnia 28 października 2023 r.