Zgodnie z rekomendacją zarządu, w projektach uchwał na ZWZ TIM, proponowana kwota dywidendy z zysku za 2018 r. to 1 109 960 zł. Całość tej kwoty została już jednak wypłacona w formie zaliczki na poczet dywidendy w ubiegłym roku.

W formie zaliczki 20.12.2018 r. do akcjonariuszy TIM trafiła dywidenda w kwocie 1 zł na akcję. Poza częścią zysku wypracowanego w 2018 r. spółka wypłaciła w tej formie także ponad 21 mln zł z kapitału zapasowego.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły