Wstępne przychody URS (URSUS) wyniosły w 2018 r. 86,7 mln zł, o ok. 66% mniej od przychodów osiągniętych rok wcześniej. Natomiast ubiegłoroczna strata netto była według wstępnych danych równa -104,6 mln zł wobec -4,4 mln zł w 2017 r.

„Spółka mierzy się z sytuacją systematycznego spadku przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych. Aspektem, który wpływa na popyt na polskim rynku jest niska realizacja wypłat dopłat do zakupów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niski wolumen sprzedaży w sposób istotny przełożył się na niższą rentowność produktów, które nie pokrywają obecnie kosztów stałych produkcji” – czytamy w komunikacie

Wśród innych czynników, które miały istotny wpływ na wyniki spółki wymieniono także spowolnienie realizacji kontraktu z tanzańskim kontrahentem National Development Corporation oraz brak możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach, co wpłynęło na pogorszenie się sytuacji płynnościowej spółki i konieczność dokonywania zakupów po przedpłaceniu za towar.

Wyniki Ursusa dodatkowo obniżą także odpisy, w tym m.in. odpis aktualizujący wartość zapasów na łączną kwotę 25,8 mln zł oraz odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw i usług na łączną kwotę 4,3 mln zł.