Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2019 r. przez MZN (MORIZON) wyniosły 2 370 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku były wyższe o 7%.

Spółka zaznacza, że dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy.