Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Introl miał wstępnie 1,4 mln zł zysku netto w 2018 r.

Udostępnij

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży INL (INTROL) były w 2018 r. równe 455 710 tys. zł. EBITDA wyniosła w ubiegłym roku 18 401 tys. zł, a szacowany zysk netto ma osiągnąć 1 438 tys. zł.

Jak podano w komunikacie, na ubiegłoroczne wyniki wpływ miały m.in.:

„wzrost przychodów ze sprzedaży o 56,4 mln zł, w tym wzrost przychodów w segmencie usług AKPiA o 35,1 mln zł czyli o 22% w stosunku do roku ubiegłego, przy porównywalnej średniej marży, spowodował zanotowanie wyższej marży brutto na tym segmencie o blisko 10,6 mln zł oraz wzrost przychodów w segmencie dystrybucja z doradztwem o 16,0 mln zł czyli o 13,5%, spowodował zanotowanie wyższej marży brutto na segmencie o ponad 3,3 mln zł” – czytamy w komunikacie

Wyniki finansowe Introlu obniżyły jednak straty wykazane przez Smart In. Spółka wykazała w 2018 r. 22,6 mln zł straty netto, a negatywny wpływ EBITDA Smart In na skonsolidowaną EBITDA spółki wyniósł -17,6 mln zł. Na wyniki wpłynęły spisanie prac badawczo-rozwojowych oraz odpisy aktualizujące dotyczące kontraktów dla spółki Qumak, która ogłosiła upadłość.

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego spółki nastąpi 26 kwietnia 2019 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+