URS (URSUS) poinformował, że do spółki wpłynęły wezwania dotyczące umowy na dostawę autobusów elektrycznych zawartej z MZK w Zielonej Górze.

Spółka została wezwana do zapłaty kary w kwocie 7 151 425,48 zł brutto za zwłokę w dostawach poszczególnych transz autobusów. Dodatkowo, autobusy mają zostać dostarczone do 17 maja 2019 r. pod rygorem odstąpienia od umowy.

„Zarząd Emitenta podejmie stosowne działania w celu wyjaśnienia sprawy i zminimalizowania negatywnych skutków mogących oddziaływać bezpośrednio na Spółkę” – czytamy w komunikacie