Zarząd Warimpex rekomenduje wypłatę dywidendy równej 0,06 EUR na akcję, czyli ok. 0,26 zł. Takiej samej jak w ubiegłym roku.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji WXF (WARIMPEX) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 4,7%.

Dniem ustalenia praw do dywidendy miałby być 7 czerwca 2019 r., natomiast dniem wypłaty dywidendy 12 czerwca 2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły