Podczas ZWZ akcjonariusze SFG (SILVANO) uchwalili wypłatę dywidendy równej 0,2 EUR na akcję. Do posiadaczy akcji spółki trafi łącznie ok. 30,96 mln zł z zysku wypracowanego w 2018 r.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach po 0,1 EUR, czyli ok. 0,43 zł na akcję. Pierwsza transza zostanie wypłacona akcjonariuszom spółki 20 maja 2019 r., a kolejna 10 października 2019 r. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 17 maja 2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend Silvano Fashion Group znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły