• GPW wyłoniła 40 spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80, które obejmie Pilotażowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego
  • Do Programu przystąpiło także 12 Członków Giełdy, których analitycy będą przygotowywać raporty dla wyłonionych spółek
  • Pierwsze analizy będą opublikowane w lipcu tego roku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyłoniła uczestników Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Zakwalifikowało się do niego 40 spośród zgłoszonych spółek z indeksów mWIG40 oraz sWIG80 (zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami kwalifikacji) oraz 12 Członków Giełdy. Program, który wystartował 25 marca tego roku, został wypracowany po konsultacjach GPW z domami maklerskimi. Raporty analityczne będą przygotowywać zespoły analityczne Członków Giełdy, a koszt przygotowania tych analiz będzie sfinansowany przez GPW w ramach Programu.

- Pilotażowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego jest odpowiedzią na obserwowane na rynkach kapitałowych w Europie ograniczenie pokrycia analitycznego  po wprowadzeniu dyrektywy MIFID 2. W wyniku rozdzielenia opłat za przesyłanie zleceń i przygotowywanie analiz zmniejszyła się szczególnie liczba małych i średnich spółek objętych profesjonalną analizą. Naszym celem jest złagodzenie tego trendu przy wsparciu profesjonalnych zespołów analitycznych działających w ramach domów maklerskich. Do Programu zgłosiło się 44 spółek oraz 12 domów maklerskich. Zgodnie z założeniami do programu zakwalifikowało się 40 spółek, dziesięć z wyłonionych spółek dotychczas w ogóle nie posiadało pokrycia analitycznego, a kolejne 12 do tej pory współpracowało tylko z jednym analitykiem. Osiem spółek należy do indeksu mWIG40, a 32 do indeksu sWIG80. Po etapie kwalifikacji Członkowie Giełdy rozpoczynają prace merytoryczne tak, by w ciągu dwóch najbliższych miesięcy na rynku ukazały się już pierwsze raporty - mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Dzięki Programowi nie tylko wzrośnie liczba publikowanych analiz dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale też zwiększy się dostępność aktualnych analiz dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych. GPW liczy, że dzięki temu wzrośnie zainteresowanie inwestorów akcjami spółek z Programu, co w efekcie przełoży się na wzrost płynności na tych aktywach.

Spółki, które przystąpiły do Programu, musiały wysłać odpowiednie zgłoszenie do GPW oraz spełnić określone warunki: należeć do indeksu mWIG40 lub sWIG80 (na 25 marca 2019 r.), posiadać kapitalizację powyżej 50 mln zł, a free float powyżej 20 proc.

Członkowie Giełdy zakwalifikowani do Programu musieli zatrudnić zespół składający się minimum z trzech analityków, którzy w poprzednim roku kalendarzowym sporządzili analizy dla co najmniej dziesięciu spółek notowanych na GPW spoza indeksu WIG20.


Spółki zakwalifikowane do Programu:

1. 11B (11BIT) - mWIG40 

2. ACG (ACAUTOGAZ) -  sWIG80

3. AGO (AGORA) - sWIG80

4. AMB (AMBRA) - sWIG80

5. APT (APATOR) - sWIG80

6. ASE (ASSECOSEE) - sWIG80

7. APR (AUTOPARTN) - sWIG80

8. BIO (BIOTON) - sWIG80

9. CPG (CPGROUP) - sWIG80

10. COG (COGNOR) - sWIG80

11. CMR (COMARCH) - mWIG40        

12. CMP (COMP) - sWIG80

13. ECH (ECHO) - mWIG40      

14. ENT (ENTER) - sWIG80

15. EUR (EUROCASH) - mWIG40      

16. FRO (FERRO) - sWIG80

17. IMC (IMCOMPANY) - sWIG80

18. LWB (BOGDANKA) - mWIG40

19. MAB (MABION) - mWIG40           

20. MCI - sWIG80

21. MDG (MEDICALG) – sWIG80  

22. NEU (NEUCA) - sWIG80

23. NWG (NEWAG) - sWIG80

24. PFL (PFLEIDER) - sWIG80

25. PSW (PGSSOFT) - sWIG80

26. PKP (PKPCARGO) - mWIG40

27. PHN - sWIG80

28. PBX (PEKABEX) - sWIG80

29. R22 - sWIG80

30. RFK (RAFAKO) - sWIG80

31. RBW (RAINBOW) - sWIG80

32. SLV (SELVITA) - SW80

33. SKH (SKARBIEC) - sWIG80

34. TIM - sWIG80

35. TOA (TOYA) - sWIG80

36. VGO (VIGOSYS) - sWIG80

37. VVD (VIVID) - sWIG80

38. VOX (VOXEL) - sWIG80

39. VST (VISTULA) - mWIG40     

40. ZEP (ZEPAK) - sWIG80

 

Członkowie Giełdy zakwalifikowani do Programu:

1. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

2. Noble Securities

3. IPOPEMA Securities

4. Pekao Investment Banking

5. Santander Bank Polska

6. Dom Maklerski BDM

7. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

8. Dom Maklerski Banku BPS

9. ERSTE Securities Polska

10. mBANK

11. Millennium Dom Maklerski

12. Trigon Dom Maklerski