Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wybrała w przetargu na prace przy budowie drugi S1 ofertę konsorcjum MRB (MIRBUD). Wartość oferty to 1 378 952 702,84 zł brutto.

Przedmiotem umowy jest "Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)".

Jak podano, oferta złożona przez konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.